Görüntüleme

Veteriner Kliniğimizde aşağıdaki görüntüleme araçları kullanılmaktadır

Dijital Röntgen

Ultrasonografi

Video Otoskopi

Dijital Dermatoskopi