İshal ve Kusma

EVCİL HAYVANLARDA İSHAL

Evcil hayvanlarımızda ishaller, çeşitli zehirlenmeler sonucunda veya viral, bakteriyel ve/veya paraziter sebeplere bağlı olarak olduğu gibi bazı intestinal tümörlere bağlı olarak şekillenebilir. İshalin sebebinin doğru anlaşılması için ne sıklıkla dışkılama yaptığı, tuvalet kabının kenarında dışkı bulunup bulunmadığı, iştahı, ateşi, solunum ve dolaşım bulguları ile beraber ayrıntılı bir muayene yapılır. İshal durumlarında gerekli görüldüğünde;

Dışkıda parazit muayenesi

Dışkı sitolojisi

Kan sayımı (hemogram)

Biyokimyasal değerlendirmeler

Viral antikor ve antijen testleri

Çeşitli laboratuvar testleri ile ishale sebep olan etkenin araştırılması

Dijital görüntülemeler yapılabilir.

Acil durumlarda damar içi çeşitli sıvı ve ilaç uygulamaları yapılmaktadır.

EVCİL HAYVANLARDA KUSMA

Evcil hayvanlarımızda kusma, ishale sebep olan nedenlere bağlı olarak şekillenebildiği gibi yabancı cisim yutma, böbrek hastalıkları, idrar yolu tıkanıklıkları, pankreatit gibi farklı sebeplere bağlı olarak da şekillenebilir. Kusmanın tedavisi için sebebinin doğru anlaşılması şarttır. Kusma tek başına bir hastalık olmadığı için ayrıntılı bir muayene sonucunda izlenecek yol belirlenir ve gerekli görülen tetkikler uygulanır.