Muayene

Ağız ve Diş Muayenesi

Egzotik Hayvanların Muayenesi

Göz Muayenesi (Oftalmolojik Muayene)

Davranış Muayenesi

Kardiyolojik Muayene

Sokak Hayvanlarının Muayenesi

Vücut Kondisyon Skoru Muayenesi

Dermatolojik Muayene (Deri Muayenesi)

Kulak Burun Boğaz

Nörolojik Muayene

Üriner Sistem Muayenesi

Vücut Sıcaklığı

Tansiyon