Yoğun Bakım ve Yatar Hasta

Veteriner Kliniğimizde Yoğun Bakım ve Yatar Hastalar için aşağıdaki tedavi ve uygulamalar yapılmaktadır.

Bağışıklık Güçlendirici Uygulamalar

İntravenöz Sıvı Tedavisi

Kök Hücre Tedavisi