Hizmetlerimiz

Evcil hayvanlarınızın ömrü boyunca sağlığını ilgilendiren her konuda yanınızda oluyoruz.

Koruyucu Hekimlik

Evcil hayvanınızın yavru aşılarından itibaren yaşamı boyunca gerekli olan aşı ve düzenli parazit tedavilerini takip ediyor ve sizleri bilgilendiriyoruz.

Dermatoloji

Mevsimsel alerjiler, gıda hassasiyetleri, kaşıntılar, paraziter, genetik ve hormonal dermatozlar ve deri tümörleri gibi tüm dermatolojik hastalıklarda önleyici besin düzenlemelerinden başlayarak teşhis ve tedavinin tüm aşamalarını gerçekleştiriyoruz.

Beslenme, Fitoterapi ve Aromaterapi

Evcil hayvanınızın genetik ve çevresel açısından yatkın olduğu hastalıklara karşı koruyucu amaçla veya tedavi esnasında mevcut tedavisine destek amacıyla beslenme, gıda takviyeleri, fitoterapi ve aromaterapi reçeteleri hazırlıyoruz.

İç Hastalıklar ve Ultrasonografi

Evcil hayvanların enfeksiyöz, paraziter, hormonal ve onkolojik iç hastalıklarını, modern mini laboratuvarımızın imkanları ve digital röntgen, ultrason, tomografi, MR gibi yüksek çözünürlüklü görüntüleme ünitelerini kullanarak iç organlarının detaylı görüntülenmesi ve hastalıkların teşhisi ardından kemoterapi dahil tüm tedavileri gerçekleştiriyoruz.

Kısırlaştırma ve Doğum

Gerek populasyonun korunması, gerekse hastalıklardan korunma amacıyla kısırlaştırma operasyonlarını hastaya özgü hazırlanan güvenli anestezi protokolleri altında ger.çekleştiriyoruz. Ultrasonla gebelik muayenesi ardından gebeliğin tüm aşamalarında ve yavru bakımında tıbbi destek sağlıyoruz.

Yurtdışı Çıkış ve Kuduz Titrasyon İşlemleri

Mikroçipin takılmasından kuduz titrasyon belgesinin alınmasına kadar olan tüm süreçlerde, aşı tarihlerine ve gidilecek ülkeye bağlı olarak yapılması gereken tüm aşılamalar ve testleri gerçekleştiriyoruz.

Yoğun Bakım ve Hospitalizasyon

Operasyon sonrasında rutin olarak ve çeşitli hastalıkların ileri evrelerinde hospitalizasyon, oksijenizasyon, damar yoluyla uygulanan sıvı tedavileri ve enjeksiyonları uyguluyor ve gerektiğinde hastanın çevresel etkilerini gözlem ve kontrol altında tutuyoruz.

Ağız ve Diş Hastalıkları

Kedi ve köpeklerde düzenli diş fırçalamayı tarif etmekten başlayarak ağız ve dişlerde en sık oluşan ağız kokusu, periodontit, gingivit, stomatit, kök rezorbsiyonu, diş çürük ve kırılmalarının teşhis ve gerektiğinde dişlerin çekimi gibi cerrahi işlemleri hastaya özgü güvenli anestezi protokolleri altında gerçekleştiriyoruz.

Egzotik Hayvanlar

Kaplumbağa, iguana, sakallı ejder, muhabbet kuşu, papağan, tavşan, hamster, ginepig, ferret gibi egzotik hayvanların genetik ve çevresel açıdan yatkın oldukları hastalıklara karşı önleyici olarak bakım ve beslenme koşulları konusunda yönlendirmeler yapıyoruz. Kısırlaştırma ve düzenli paraziter uygulamalar gibi koruyucu hekimlik uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. Hastalıklarında muayene, laboratuvar, röntgen ve sitoloji teknikleriyle teşhis ardından bitkisel, medikal veya cerrahi tedavi yöntemlerini kullanıyoruz.

Laboratuvar ve Görüntüleme

Kliniğimizde hastalıkların teşhisi için en son teknoloji laboratuvar ve görüntüleme imkanlarını kullanıyoruz. Laboratuvar ve görüntüleme aşamalarının büyük bir kısmını kliniğimizin dijital röntgen, yüksek çözünürlüklü ultrasonografi cihazlarıyla sağlamanın yanında gerektiğinde tomografi, mr ve ileri tetkik aşamalarını görüntüleme merkezlerinde gerçekleştiriyoruz. Laboratuvar işlemlerinin büyük çoğunluğunu kliniğimizde gerçekleştirmenin yanısıra en son teknolojiyi kullanan veteriner laboratuvarlarını kullanarak hastalıkları raporlandırıyoruz.

Sitoloji/ Parazitoloji

Hastalıkların teşhisi amacıyla ince iğne aspirasyon biyopsisi dahil olmak üzere göz yaşı ve akıntısı, deri döküntüleri, kan, vajinal akıntılar, kıl örneği, dışkı, idrar, apse içeriği, tümör ve çeşitli lezyonlardan aldığımız örnekleri gerekli yöntemlerle boyayarak mikroskop altında inceleme ve değerlendirmelerini gerçekleştiriyoruz.

Göz hastalıkları ve Cerrahi

Genetik ve sonradan gelişen göz hastalıklarına karşı koruyucu ve önleyici uygulamaların yanısıra medikal ve cerrahi tüm tedavilerini yönetiyoruz.